اسپاگتی با قطر ۱.۲

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی

جدول ارزش غذایی

اسپاگتی با قطر ۱.۵

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ ، ۷۰۰ ، ۹۰۰ و ۱ کیلوگرمی

جدول ارزش غذایی

اسپاگتی با قطر ۱.۷

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰ و ۱ کیلوگرمی

جدول ارزش غذایی

بوکاتینی ۲.۵

ماکارونی رشته‌ای با قطر ۲.۵ برای سلیقه‌های متفاوت

جدول ارزش غذایی

اسپاگتی سبزیجات

ماکارونی رشته‌ای ترکیبی از سبزیجات و فلفل‌‌شیرین برای طعمی تازه و متنوع در بسته‌بندی 500 گرمی

جدول ارزش غذایی