اطلاعات تماس با بخش امور سهام :

شماره تماس : 02145676700

فکس : 02145676700

پست الکترونيک : stock@zarmacaron.com

سامانه پيامکی : ۳۰۰۰۴۰۴۰