حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در غرفه گروه صنعتی و پژوهشی زر

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در غرفه گروه صنعتی و پژوهشی زر

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز از غرفه گروه صنعتی و پژوهشی زر در یازدهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان بازدید کرد.

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در غرفه گروه صنعتی و پژوهشی زر