سایر محصولات

آرد سفید گندم

آردی به سفیدی پنبه از دل مزارع گندم برای خوشمزه‌های ایرانی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۹۰۰ گرمی

جدول ارزش غذایی

رشته آشی

رشته آشی زر ماکارون، یادآور طعم خوش آش‌های مادربزرگ با همان کیفیت وتازگی با قطر ۱.۹ و ۲.۲

جدول ارزش غذایی

رشته آش سنتی

یادآوری طعم نوستالژی روزهای سرد با رشته آش 500 گرمی زر ماکارون

جدول ارزش غذایی

رشته آشی

رشته آشی زر ماکارون، یادآور طعم خوش آش‌های مادربزرگ با همان کیفیت وتازگی

جدول ارزش غذایی