سایر محصولات

آرد سفید گندم

آردی به سفیدی پنبه از دل مزارع گندم برای خوشمزه‌های ایرانی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۹۰۰ گرمی

جدول ارزش غذایی

رشته آشی

رشته آشی زر ماکارون، یادآور طعم خوش آش‌های مادربزرگ با همان کیفیت وتازگی با قطر ۱.۹ و ۲.۲

جدول ارزش غذایی