در کنگره سراسری کشاورزان ایران رقم خورد؛ تقدیر از گروه صنعتی و پژوهشی زر به پاس خدمات ارزشمند در صنعت غذایی و استقرار کشاورزی پایدار در کشور

در پنجمین گردهمایی بزرگ خانه کشاورز که با حضور رئیس محترم جمهور ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، رضا اردکانیان وزیر نیرو، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و جمعی از مسئولان کشوری و کشاورزان سراسر کشور در مجتمع فرهنگی شهید باهنر برگزار گردید از گروه صنعتی و پژوهشی زر به پاس خدمات ارزشمند در توسعه کمی و کیفی صنعت غذایی ایران در راستای استقرار کشاورزی پایدار و بهبود کارآفرینی در این حوزه و نیز افزایش درآمد کشاورزان تقدیر و تشکر بعمل آمد. دکتر حسن روحانی در نطق ابتدای مراسم ضمن تاکید بر حفظ کشاورزی پایدار بیان داشت: ما در طول دولت یازدهم تلاش کردیم تا از کشاورزان حمایت کنیم و نمونه آشکار و واضح آن قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی است. ایشان افزودند: ما به خاطر اینکه در گندم روی پای خودمان بایستیم کمک کردیم تا تأمین آن پایدار باشد. وی با اشاره به توسعه صادرات غیر نفتی در کشور عنوان کردند: محصولات کشاورزی ما باید بازار صادرات پیدا کند و ما باید بتوانیم در بازار های جهانی رقابت کنیم. در پایان از مرتضی سلطانی رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر به خاطر خدمات ارزنده ای که برای کمک به کشاورزان داشته اند تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

در کنگره سراسری کشاورزان ایران رقم خورد؛ تقدیر از گروه صنعتی و پژوهشی زر به پاس خدمات ارزشمند در صنعت غذایی و استقرار کشاورزی پایدار در کشور