رو نمایی از کتاب نسل جدید پاستا: فناوری و سودمندی

رو نمایی از کتاب <نسل جدید پاستا: فناوری و فراسودمندی>
مرکز تحقیق و توسعه شرکت صنعتی زر ماکارون با نظارت مرکز تحقیقات آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو ، کتابی با عنوان <نسل جدید پاستا: فناوری و فراسودمندی> را تألیف و منتشر نموده است.
کتاب فوق منبعی کاربردی برای پژوهشگران، متخصصان حوزه ی صنعت مواد غذایی، دانشجویان و مدرسین رشته های علوم و صنایع غذایی و تغذیه و تامین کنندگان مواد اولیه در صنعت مواد غذایی می باشد.
در کتاب حاضر فرمولاسیون های نوین برای تولید پاستاهای فراسودمند، نیم رخ تغذیه‌ای آن ها و همچنین خصوصیات حسی، فیزیکی و شیمیایی پاستاهای نسل جدید مورد بررسی قرار گرفته است.