20 ژانویه 2022
blank

چهاردهمین جلسه دور دوم کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی‌ برگزار شد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: ضرورت تعریف نظام توزیع و عرضه محصولات کشاورزی در بازارهای خارجی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران گفت: تعریف نظام توزیع و عرضه محصولات کشاورزی در بازارهای هدف خارجی راه حل اساسی برای جلوگیری از توقف کانتینرهای صادراتی و فساد […]
29 دسامبر 2021
blank

برگزاری کمپین alpine به حمایت گروه زر

برگزاری کمپین‌های فروش باعث افزایش کارتیمی و ایجاد انگیزه مضاعف به تیم فروش می‌شود و همچنین مزایای کمپین فراگیر است از فروشنده تا مدیر فروش و شعبه را درگیر می‌کند. هیچ چیز به اندازه یک انگیزه بیرونی، هیجان و انرژی تیم فروش را سریع افزایش نخواهد داد. بیشتر فروشندگان موفق، […]