جامبو شلز سبزیجات

آشنای دیرین دوستداران ماکارونی، این بار در اندازه‌ای بزرگتر

جدول ارزش غذایی

جامبو سدانو

استوانه‌هایی با بافت و طعم دلچسب که می‌تواند ترکیبی متفاوت را ایجاد کند.

جدول ارزش غذایی

جامبو شلز

صدف‌های خوشمزه پر شده با سس گوشت یا سبزیجات تنوع‌بخش سفره‌های رنگین

جدول ارزش غذایی

جامبو فوسیلی

آشنای دیرین دوستداران ماکارونی، این بار در اندازه‌ای بزرگتر

جدول ارزش غذایی