nano-korkomin
پاستا فراسودمند نانو کورکومین
gluten-free
فرایند تولید پاستا با آردبرنج و نشاسته ذرت فاقد گلوتن
pesto_sauce
فرآیند تولید و فرمولاسیون سس های پستو
child
تولید پاستای ویژه کودکان
poribiotic
تولید پاستا پروبیوتیک
wheat-germ-2
پاستا با آرد جوانه گندم
barley-flour
تولید پاستا با آرد جو
wheat-germ
پاستا با آرد جوانه گندم
fenil-kotonori
فرموله کردن و تولید پاستای کم پروتئین
barley-flour-2
تولید پاستا با آرد جو
pasta-afew grains
تولید محصول پاستای چند غله با استفاده از آرد غلات و حبوبات مختلف
pasta-smoked-bran
پاستای سبوس دار دودی
pesto-sauce-2
فرایند تولید و فرمولاسیون سس های پستو
fitnesss-pasta
تولید پاستا مخصوص ورزشکاران
vegetarians
فرموله کردن و تولید پاستای ویژه گیاهخواران
ثبت اختراع فرآیند تولید ماکارونی با آرد برنج و نشاسته ذرت فاقد گلوتن
فرآیند تولید پاستا با آرد برنج و نشاسته ذرت فاقد گلوتن