nano-korkomin
ماکارونی فراسودمند نانو کورکومین
gluten-free
فرایند تولید ماکارونی با آردبرنج و نشاسته ذرت فاقد گلوتن
pesto_sauce
فرآیند تولید و فرمولاسیون سس های پستو
child
تولید پاستای ویژه کودکان
poribiotic
تولید ماکارونی پریبیوتیک
wheat-germ-2
ماکارونی با آرد جوانه گندم
barley-flour
تولید ماکارونی با آرد جو
wheat-germ
ماکارونی با آرد جوانه گندم
fenil-kotonori
فرموله کردن و تولید پاستای کم پروتیین
barley-flour-2
تولید ماکارونی با آرد جو
pasta-afew grains
تولید محصول پاستای چند غله با استفاده از آرد غلات و حبوبات مختلف
pasta-smoked-bran
پاستای سبوس دار دودی
pesto-sauce-2
فرایند تولید و فرمولاسیون سس های پستو
fitnesss-pasta
تولید ماکارونی مخصوص ورزشکاران
vegetarians
فرموله کردن و تولید پاستای ویژه گیاهخواران
ثبت اختراع فرآیند تولید ماکارونی با آرد برنج و نشاسته ذرت فاقد گلوتن
فرآیند تولید ماکارونی با آرد برنج و نشاسته ذرت فاقد گلوتن