پاستا جامبو شلز زر ماکارون

پاستا جامبو شلز زر ماکارون مقدار 500 گرم

صدف‌های خوشمزه پر شده با سس گوشت یا سبزیجات تنوع‌بخش سفره‌های رنگین
جدول ارزش غذایی خرید