22 آوریل 2017

لوح و تندیس صنعت سلامت محور به شرکت زرماکارون اعطا شد

لوح و تندیس صنعت سلامت‌محور توسط وزیر بهداشت به دکتر محسن امینی، مدیرعامل شرکت زرماکارون اعطا شد.