انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز و گروه صنعتی و پژوهشی زر

تفاهم نامه ای بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز و گروه صنعتی و پژوهشی زر منعقد شد.

محورهای همکاری در این تفاهم نامه ایجاد ارتباط و همکاری جهت تبادل اطلاعات وبرآورده نمودن نیازهای پژوهشی آموزشی ، آزمایشگاهی و مطالعاتی، طرح پژوهشی مشترک، بهره مندشدن از پژوهشگران وسایر نیروهای تخصصی در زمینه علمی و فنی، حمایت دانشگاه در راه اندازی آزمایشگاهی همکار، برگزاری کارگاه آموزشی سمینار و نشست علمی مشترک ملی، منطقه ای و بین المللی است.

از موضوعات مهم تفاهم نامه مذکور می توان به گسترش ارتباطات علمی، هم افزایی و همفکری، تبادل دانش و ارائه تجربیات در قالب همکاری های آموزشی و پژوهشی در جهت توسعه فناوری ها و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های آموزشی و پژوهشی، فناوری ها و تجهیزات یکدیگر با هدف برطرف کردن نیازهای متقابل و توسعه کسب و کار تشریک مساعی به جهت تسریع در دستیابی به اهداف و برنامه های مورد توافق  اشاره کرد.

همچنین برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف با هدف تولید و انتقال دانش و فناوری به صورت مشترک در سطوح ملی و بین المللی ، استفاده از منابع علمی موجود با هدف گسترش تحقیقات ، تبادل اطلاعات علمی و استفاده از توانمندی های بالقوه طرفین برای انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک از موضوعات دیگر این تفاهم نامه است.

این تفاهم نامه به امضای دکتر حمید درفشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرزو دکتر مهدی امینی مدیر طرح های اجرائی گروه صنعتی و پژوهشی زر رسید.