اهدا تندیس مسترتیستر به برند زرماکارون در سالن همایش‌های رایزن