تصویب افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی زر ماکارون در مجمع

مجمع فوق العاده شرکت زر ماکارون در خصوص افزایش سرمایه، ساعت ۱۰ صبح ۲۰دی ماه در محل این شرکت برگزار شد.
در این مجمع بیش از ۸۶ درصد سهامداران حضور داشتند و ریاست این مجمع بر عهده محسن امینی مدیر عامل و عضو هیات مدیره بود.
این مجمع با افزایش سرمایه شرکت از ۱۶۰ میلیارد تومان به ۳۲۰ میلیارد تومان موافقت کرد، که این مهم برابر است با ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته.
بر این اساس به محض ثبت شدن این مهم، مقدمات انجام کارها به انجام رسیده و این افزایش سرمایه اعمال خواهد شد.
امینی مدیر عامل زر ماکارون در این مجمع در پاسخ به سوالات سهامداران درباره برنامه های توسعه ای مجموعه گفت: هم تنوع دادن به محصولات و هم افزایش خطوط تولید را در برنامه کاری خود داریم.
او در پاسخ به سوال سهامداری که در رابطه با افزایش سرمایه های آتی پرسید، نیز چنین پاسخ داد: درباره این موارد در مجامعی که در سال مالی آتی خواهیم داشت بررسی لازم با حضور سهامداران انجام و تصمیم گیری خواهد شد.
وی در بخش پرسش و پاسخ مجمع درباره بحث بازار گردانی سهم نیز تاکید کرد: مجموعه از بازارگردانی خوبی بهره می برد. سهم را به جد تاکنون حمایت کرده و به این حمایت نیز ادامه خواهیم داد.