تورق ۱۰۰ شماره « اقتصاد سبز» با بزرگان صنعت غذا، مصاحبه با مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی زر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.