حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه گلفود دبی۲۰۲۰

گروه صنعتی و پژوهشی زر با معرفی آخرین دستاوردهای خود در تولید محصولات High- tech و با هدف فتح بازارهای بین المللی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی گلفود۲۰۲۰ که یکی ازبزرگترین نمایشگاه های حوزه محصولات غذایی در جهان است حاضر شده است.

۱ (۲)

این گروه صنعتی که یکی از مهمترین صادر کنندگان ایرانی محصولات غذایی در جهان می باشد جهت معرفی محصولات تولیدی خود در این نمایشگاه گامی بلند برداشته است.

۲

نمایشگاه بین المللی گلفود۲۰۲۰ از ۱۶ فورریه الی ۲۰ فوریه مصادف با ۲۷ بهمن الی ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در مرکز تجارت جهانی دبی بر پا می باشد.

۴