ریاست باشگاه کسب و کار یونسکو ایران، به مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر رسید

باشگاه کسب و کار یونسکو در ایران در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه، با اهدا حکم رسمی توسط دکتر ایوبی دبیرکل کمیسیون یونسکو ایران به مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان رئیس باشگاه کسب و کار یونسکو آغاز به کار نمود. یکی از مهمترین باشگاه های یونسکو در کشورهای دارای اقتصاد توانمند، باشگاه کسب و کار می باشد. این باشگاه از تجار، بازرگانان، کارآفرینان و صاحبان حرفه ای کسب و کار تشکیل می شود و در واقع بازوی ملی توسعه اقتصاد پایدار و قدرتمند در کشور خود هستند.

باشگاه توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو با رویکرد ارتقای دانش کسب و کار کشور و افزایش ظرفیت علمی، مهارتی، آموزشی و فرهنگی این حوزه تشکیل می‏شود. این باشگاه قصد دارد تا با ایجاد شبکه ه‏ای هماهنگ از آخرین دستاوردهای علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو استفاده کند.
اهداف باشگاه:
ارتقاء سطح آموزش حوزه‏ های کسب و کار
برقراری ارتباطات بین‏ المللی
شرکت در نشست‏ها و کنفرانس‏های منطقه‏ ای و بین‏ المللی
حمایت از پروژه ها و طرح‏های مرتبط ملی، منطقه ‏ای و بین‏ المللی
توسعه راهکارهای کسب و کارهای ماندگار
تبادل تجارب موفق کسب و کار در منطقه و سطح بین‏ الملل
شناسایی و توسعه پروژه‏ های مسئولیت اجتماعی در بخش کسب و کار
شناسایی و توسعه ” اخلاق کسب و کار ” با رویکرد تدوین منشور اخلاق کسب و کار
شناسایی و تجلیل از نام ‏آوران عرصه کسب و کار