زرماکارون موفق به دریافت گواهینامه ISO 10002 شد

زرماکارون به عنوان دومین تولیدکننده پاستا در جهان پس از پیاده سازی روش های پیشرفته ارتباط با مشتری و رسیدگی به شکایت ها، موفق به دریافت گواهینامه ISO 10002 شد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشی زر، زرماکارون با پیاده سازی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری در بخش های مختلف خود و کنترل موثر رسیدگی به شکایت ها در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان خود و با برنامه ریزی راهبردی تیم ارتباط با مشتریان موفق به دریافت گواهینامه معتبر ۱۰۰۰۲ ISO  به منظور استانداردسازی جهانی شده است.

این گواهینامه معتبر بین المللی با هدف افزایش اثربخشی و کارایی فرآیند رسیدگی به شکایت ها، تحلیل و ارزیابی شکایت ها به منظور بهبود کیفیت محصول و خدمات مشتری، افزایش رضایت مشتری با ایجاد یک محیط مشتری محور که آماده شنیدن بازخوردها و شکایت ها  و افزایش توانایی سازمان در بهبود محصولات و خدمات به مشتری به سازمان های پیشرو ارائه می شود.