زرماکارون پیشرو در فرهنگ سازی بهبود تغذیه

حضور در پنجمین جشنواره علم برای همه در باغ موزه ملی قصر

پنجمین جشنواره علم در موزه ملی قصر با محوریت ایجاد بستر مناسب برای رویارویی مردم با دستاوردهای علمی و ایجاد علاقه و نشاط علمی در خانواده ها و همچنین با بخش‌های متنوعی همچون مستندهای علمی، مسابقات خانوادگی، جنگ های علمی با افتتاحیه ی جناب آقای دکتر جلیلی رئیس موزه ملی علوم فناوری آغاز به کار کرد. آقای دکتر وحید احمدی مشاور وزیر بهداشت و ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به همراه آقایان دکتر جلیلی و دکتر عزتیان مدیر برنامه های بهبود تغذیه در مراکز جمعی دفتر بهبود تغذیه جامعه، پس از بازدید از غرفه گروه صنعتی زر ابراز کرد ، باتوجه به علمی بودن این گروه در راستای تولید محصولات غذایی انتظار میرود همانند گذشته ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی در این گروه صنعتی پایبند و  همچنین بیش از پیش گسترش یابد. همچنین شایان ذکر است یکی از ویژگی های ممتاز غرفه گروه زر ، ارائه تخصصی مشاوره تغذیه میباشد. این نمایشگاه تا پایان روز جمعه ۲۴ آبان ادامه خواهد داشت.