پاستا سوپی آلفابت زر ماکارون 500 گرم

الفبایی جذاب از آرد گندم مناسب پخت انواع سوپ‌های خوش طعم و جذاب برای کودکان

جدول ارزش غذایی
حیوانات حیوانات - جعبه

پاستا سوپی مزرعه حیوانات زر ماکارون - 500 گرم

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
صدفی صدفی - جعبه

پاستا بیبی شلز سوپی زرماکارون - 500 گرم

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
فیدلی فیدلی - جعبه

رشته فرنگی فرمی فیدلی زر ماکارون - 500 گرم

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
تالیاتله تالیاتله - جعبه

ماکارونی فرمی دانه برنجی زر ماکارون - 500 گرم

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید

رشته سوپی آشیانه‌ ای زر ماکارون - 300 گرم

محصولی تازه تهیه شده از آرد سمولینا برای طعم آشنا و دلنشین سوپ در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی

جدول ارزش غذایی خرید

رشته سوپی آشیانه‌ ای زر ماکارون - 500 گرم

محصولی تازه تهیه شده از آرد سمولینا برای طعم آشنا و دلنشین سوپ در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی

جدول ارزش غذایی خرید

دستورات آشپزی مرتبط