شما هم در کار خیر سهیم شوید

فقط ۳ روز تا پایان جشنواره نسیم مهربانی باقی است ، شما هم سهیم آزادی زندانیانی باشید که نگاهشان به دستان با سخاوت شماست.

زر ماکارون با قدردانی از ۲۵ شب همراهی شما مردم خون گرم و خیر اصفهان ،با افتخار منتظر همراهی‌تان در شب های باقی مانده رمضان ۹۷ است تا به قدر وسع خود در آزادی زندانیان جرایم غیر عمد سهیم باشیم و خانواده های بیشماری را در عید فطر امسال خوشحال کنیم.

زر ماکارون هم به پاس این حضور از بین حامیان و خیرین و نیک اندیشان حاضر در این جشنواره یک دستگاه پراید به قید قرعه اهدا می کند.

منتظر دستان پرسخاوت شما در این جشنواره هستیم.

اصفهان، باغ نور