لازانیا پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم

محصولی تهیه شده از آرد سمولینا برای تهیه لازانیایی خو‌ش‌طعم و سالم در بسته بندی‌های ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید

لازانیا پیش پخت زر ماکارون مقدار 500 گرم

محصولی تهیه شده از آرد سمولینا برای تهیه لازانیایی خو‌ش‌طعم و سالم در بسته بندی‌های ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید