نگاه گروه زر به نوآوری و صنایع تبدیلی نوین

سومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی ها با حضور جمع کثیری از دانشجویان و بسیاری از شرکت های به نام و مطرح در  صنعت خوراک و نوشیدنی ها در دانشگاه امیر کبیر برگزار گردید.

مدیر مهندسی فروش گروه صنعتی و پژوهشی زر طی سخنانی پیوند فعالیت های آموزشی و پژوهشی با بخش صنعت را  به عنوان یگانه راهکار پرورش نیروی انسانی بیان کرد .

عارف فرجی با تاکید بر اینکه   نگاه گروه زر به نوآوری و صنایع تبدیلی نوین است افزود : پیوند  گروه صنعتی پژوهشی زر با دانشگاه می تواند این رهاورد را روز به روز توسعه دهد . وی افزود: پیوند فعالیت های آموزشی و پژوهشی با بخش صنعت به عنوان یگانه راهکار پرورش نیروی انسانی آشنا با فرهنگ کار و کارآفرینی است .

مدیر مهندسی فروش گروه صنعتی و پژوهشی زر درادامه سخنان خود تعامل صنعت با دانشگاه را رهاورد مهمی در هر کشور بیان کرد و گفت:  اگر چه  گروه زر یکی از صنایع مهم در کشور سالیان متمادی است دانشگاه را در این مجموعه صنعتی  دائر کرده و ارتباط صنعت و دانشگاه را در سر لوحه کار خود قرار داد ه است ولی تعامل خود را با سایر دانشگاه های بزرگ کشور  بواسطه رویکرد علم محور خود همواره مورد  توجه قرار می دهد و  به فعالیت های علمی و حضور موثر در آن را در طی این سالها توجه ویژه داشته و خواهد داشت .

وی در این نشست رویکرد گروه صنعتی پژوهشی زررا به سمت و سوی استفاده از تفکر خلاق وبه عبارتی تحقیق وتوسعه نوین بیان کرد.

فرجی استفاده از دانش و اطلاعات بروز دانشجویان و محققین در اکو سیستم ایده بازار و تحقیق و توسعه خارج از رویکرد کارمندی به نحوی که ایده پرداز فارغ از محدودیت زمان و مکان و وابستگی به حقوق و دستمزد از سوی کارفرما توجه خود را صرفا به تولید محتوا و ایده صرف نماید را مورد تاکید قرار داد .

در سومین نشست مشترک دانشجویان دانشگاه امیرکبیر  با گروه صنعتی زر مباحث علمی خوراکی و نوشیدنی ها به  عنوان ایده بازار مطرح شد و در نهایت با هدایت ایده ها و نوآوری به سمت صنایع  از اهداف این نشست برای توسعه کار و اشتغال بود 

این نشست با پرسش و پاسخ در خصوص نحوه نزدیک کردن موضوعات ایده ها به ساز وکار  و بررسی مشکلات صنعت به پایان رسید .