‎معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی کشور: پیشرفت بخش خصوصی،پیشرفت تامین اجتماعی است

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشی زر،معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی با حضور در این مجموعه ضمن قدرانی از توان علمی و اجرایی مدیریت هلدینگ بزرگ زر و‌ ابراز خرسندی از پیشرفت بخش خصوصی گفت:خوشبختانه صنعت کشور به شکوفایی رسیده،از سرمایه های کشور استفاده کرده و توان رقابت با بهترین برندهای دنیا را دارد.
‎وی به تاثیر این مجموعه در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ما به این باور رسیده ایم که با حرکت در مسیر توسعه بخش خصوصی و بالندگی آن می توان معضل بیکاری را از بین برد.
‎جعفریان ادامه داد: مرتضی سلطانی نمونه ای از کار آفرینهایی است که نام آورترین برندهای معتبر کشور را مدیریت می‌کند و باعث اشتغال تعداد زیادی از مردان و زنان این سرزمین شده است.
‎ وی با تاکید بر اینکه گروه زر مایه مباهات تامین اجتماعی و کشور است،اظهار کرد: امروز شاهد بالندگی روز افزون این واحد صنعتی هستیم و خوشحالیم که با وجود تمام تحریم ها این مجموعه همچنان به دنبال توسعه و پیشرفت است.
‎معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ‎خاطرنشان کرد: سازمان تامین‌اجتماعی با ایجاد کلینیک کارگاهی، کارگاه های تولید را به سه رنگ سبز، زرد و قرمز طبقه بندی کرده است و می کوشد تا با توجه به اینکه کارگاههای قرمز که عمرشان تمام شده و کمک به آنها ممکن نیست به کارگاههای زرد کمک کرده تا به بخش سبز و فعال تبدیل و به چرخه تولید بازگردند.
‎جعفریان در ادامه گفت: در ارتباط با کارگاههای سبز همچون مجموعه زر، تلاش می شود کارفرمایان با تشویق و حمایت در منطقه سبز بمانند تا بدین وسیله شاید کمک کوچکی به صنعت کشور داشته باشیم.
‎ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی عنوان کرد: یکی از برنامه های این معاونت حمایت از تولید داخلی و ملی است زیرا حمایت از تولید داخلی و پیشرفت این واحدها مساوی با رشد سازمان تامین اجتماعی است.
‎در پایان این بازدید مرتضی سلطانی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز به پاس خدمات ارزشمند سازمان تامین تامین اجتماعی در خصوص رفاه اجتماعی کارگران از این سازمان تقدیر بعمل آورد. وی از معاونت این سازمان خواست به مقوله رفاه اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند و با حمایت صنعتگران تولید ملی را رونق بخشند.

‎معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی کشور: پیشرفت بخش خصوصی،پیشرفت تامین اجتماعی است

‎معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی کشور: پیشرفت بخش خصوصی،پیشرفت تامین اجتماعی است

‎معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی کشور: پیشرفت بخش خصوصی،پیشرفت تامین اجتماعی است