همراهان همیشگی زرماکارون، قیمت کلیه محصولات این شرکت مطابق مصوبات سازمان حمایت مصرف کنندگان به فروش می رسد.
متاسفانه عده ای سودجو هرچند محدود اقدام به تغییر متقلبانه قیمت مصرف کننده محصولات این شرکت نموده اند. به همین منظور علاوه و بر پیگیری حقوقی مسببان این اقدام، خواهشمند است جهت آگاهی از قیمت های مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگاه به سایت http://124.ir مراجعه نمایید.