ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زر ماکارون

ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زر ماکارون - 300 گرم

برای تهیه پاستایی جدید و متفاوت برای دوستداران طعم ماکارونی در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زر ماکارون

ماکارونی فتوچینی آشیانه‌ ای زر ماکارون مقدار 500 گرم

برای تهیه پاستایی جدید و متفاوت برای دوستداران طعم ماکارونی در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
ماکارونی فتوچینی آشیانه‌ ای با طعم سبزیجات زر ماکارو

ماکارونی فتوچینی آشیانه‌ ای با طعم سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم

ترکیبی خوش طعم از سبزیجات در قالبی جدید و متنوع در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید