سوپی آشیانه‌ای سوپی آشیانه‌ای - جعبه

ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زر ماکارون - 300 گرم

برای تهیه پاستایی جدید و متفاوت برای دوستداران طعم ماکارونی در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
سوپی آشیانه‌ای سوپی آشیانه‌ای - جعبه

ماکارونی فتوچینی آشیانه‌ ای زر ماکارون مقدار 500 گرم

برای تهیه پاستایی جدید و متفاوت برای دوستداران طعم ماکارونی در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید

ماکارونی فتوچینی آشیانه‌ ای با طعم سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم

ترکیبی خوش طعم از سبزیجات در قالبی جدید و متنوع در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید