لازانیای پیش پخت، به دلیل پخت اولیه با بخار آب داغ در فرآیند تولید پیشرفته نبازی به جوشاندن قبل از مصرف ندارد، تنها کافی است قبل از مصرف، لازانیا را به مدت ۳ دقیقه در آب معمولی/ولرم قرار دهید. این شیوه پخت باعث تسریع روند هضم در بدن می گردد و از آنجا که مواد ریز مغذی و مفید لازانیا در آب اتلاف نمی شوند، ارزش تغذیه ای بیشتری خواهد داشت.