22 آگوست 2020

تهیه ماکارونی از آرد سمولینا

کیفیت کلیه های فرآورده های غذایی به کیفیت مواد اولیه آن بستگی دارد و ماکارونی نیز به عنوان یک ماده غذایی مهم که مصرف همگانی دارد، از این قاعده مستثنی نیست. در اکثر کشورهای جهان ماکارونی از آرد سمولینا تهیه می شود. واژه سمولینا از کلمه ایتالیایی “سِمولا” گرفته شده []