12 آگوست 2023
پاستا زرماکارون

۹ دلیل برای اینکه بیشتر پاستا زر ماکارون بخوری!

وقتی صحبت از پاستا و انواع مدل‌های آن می‌شود، نام زر ماکارون به عنوان اولین تولیدکننده خودنمایی می‌کند. در واقع زر ماکارون به عنوان اولین تولیدکننده انواع ماکارونی و پاستا با آرد سمولینا در ایران، نقش مهمی در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی داشته است. همین موضوع باعث شده، که تمام []