28 اکتبر 2020

کمپین پروانه زر

ما شما را به کمپین پروانه زر دعوت میکینم و از شما میخواهیم از موقعیت خوشحال کردن یک نفر، عکس، صدا و فیلم ‌تهیه کنید و برای ما ارسال کنید. . ⭕شرایط شرکت در کمپین⭕ فیلم، صدا و عکس ها رو به آیدی تلگرام: @zarmacaron_pr یا باشگاه مشتریان: club.zargroup.ir ارسال []