ترفندهای پخت جامبو شلز که باید بدانید

  1. قابلمه ای با اندازه مناسب با نسبت جامبو شلز انتخاب کرده و مقداری جامبو متناسب با سایز ظرف درون آب جوش میریزیم. کل جامبوها رو به یکباره اضافه نکنیم.
  2. جامبوها باید در آب غوطه ور باشند و فضای کافی برای پخت داشته باشند.
  3. به آب در حال جوش کمی نمک اضافه کنیم.
  4. جامبوها رو به مدت ۱۳-۱۱ دقیقه می جوشانیم.
  5. در طی پخت زیاد جامبوها را به هم نزنیم.
  6. جامبوها را به آرامی در آبکشی بزرگ ریخته و اجازه میدهیم تا آب اضافی به خوبی خارج شود.
  7. داخل جامبوها را با فیلینگ مورد نظر پر کرده و نوش جان میکنیم.

با رعایت این نکات جامبو به خوبی پخته شده و شکل خود را از دست نمیدهد.