4 سپتامبر 2023
نمایشگاه زندگی سالم

دومین نمایشگاه زندگی سالم با حضور زرماکارون برگزار شد.

حضور زرماکارون در دومین نمایشگاه زندگی سالم(محصولات غذایی سلامت محور،ارگانیک،وگان و رژیمی ) با سه محصول ویژه برای ورزشکاران، گیاهخواران و جامعه سلامت محور. شرکت زرماکارون یکی از زیر مجموعه های هلدینگ زر بر اساس رسالت اجتماعی خود و توجه ویژه به سلامت غذایی جامعه، سه محصول پروفیتو، هفت غله []
22 جولای 2023
سه محصول جدید گروه زر

معرفی سه محصول جدید گروه زر درنمایشگاه تناسب اندام

شرکت صنعتی زرماکارون در دومین نمایشگاه تناسب اندام ایران با سه محصول جدید گروه زر برای ورزشکاران ، گیاهخواران و جامعه سلامت محور حضور دارد . به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشی زر، شرکت زرماکارون یکی از زیر مجموعه‌های این گروه براساس رسالت اجتماعی خود و توجه ویژه []