Products

About us

Blog

۲۵ دی ۱۳۹۵

ماکارونی غذایی ضد افسردگی

شاید دیده باشید که در زمان افسردگی و استرس و در افراد دچار افسردگی مصرف شیرینی‌جات بیشتر است، اما چرا؟ چه رابطه‌ای میان مصرف شیرینی و کربوهیدرات و افسردگی وجود دارد، در اینجا به طور اجمالی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.  افسردگی واکنشی است روانی- زیستی که با احساس یأس […]
۲۵ دی ۱۳۹۵
ماکارونی چیست ؟

ماکارونی چیست ؟

ماکارونی امروزه به عنوان یک گزینه سلامتی در سراسر جهان شناخته می‌شود و از آنجاکه عمدتاً از غلات تشکیل شده است در قاعده هرم غذایی قرار می‌گیرد، لذا سهم بالایی در تامین انرژی روزانه دارد. به طور کلی غلات یکی از مهم‌ترین تامین کننده‌های غذایی در سرتاسر جهان به حساب […]
۱۳ آذر ۱۳۹۵
کنترل کیفی محصولات در زر ماکارون

کنترل کیفی محصولات در زر ماکارون

ماکارونی به دلیل تنوع پذیری و قابلیت سرو با موادغذایی دیگر دارای ارزش غذایی بالایی می‌باشد و از آنجاکه عمدتاً از غلات تشکیل شده است در قاعده هرم غذایی قرار می‌گیرد، لذا سهم بالایی در تامین انرژی روزانه دارد. گروه صنعتی زرماکارون برای اولین‌بار در ایران توانسته‌است تا ماکارونی را […]

Recipes

۷ دی ۱۳۹۵

Chocolate Cake

Preheat the oven to 180°C for 15 minutes. Crack 4 eggs in a bowl and whisk it for 2 minutes. Add lukewarm milk and oil to it and mix it for 1 minute. Slowly add Zar chocolate cake powder and mix it well with a mixer till it turns into […]
۷ دی ۱۳۹۵

Orange Cake

Preheat the oven to 180°C for 15 minutes. Crack 4 eggs in a bowl and whisk it for 2 minutes. Add lukewarm milk and oil to it and mix it for 1 minute. Slowly add Zar orange cake powder and mix it well with a mixer till it turns into […]
۷ دی ۱۳۹۵

Jumbo Shells with Chicken fillet

Fry the onion and roast the cooked chicken with it. Add scallion and peas to the sauce. Put some water to boil with added salt and oil. Add jumbo shells to the boiling water and let them cook for 14 minutes. Take out the jumbos and pour the sauce into […]

News